Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych, służących poprawie ilości i jakości pasz dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb i klimatu

W dniu 28 września 2021 r. w Hotelu Atlanta w Jeżewie Starym podczas zorganizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie seminarium pt. „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych, służących poprawie ilości i jakości pasz dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb i klimatu” przekazane zostały informacje na temat realizacji operacji (założenia, cele szczegółowe) przez prof. dr hab. Halinę Lipińską. Ponadto konstruktor prototypu siewnika i wykonawca Zygmunt Babiński omówił rozwiązania innowacyjne zastosowane w siewniku do renowacji łąk i pastwisk. Seminarium zakończyło się przejazdem na pole gdzie przeprowadzony był podsiew z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych siewnika.

1

2

3

4

5