Innowacyjny siewnik do podsiewu łąk i pastwisk”

„Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych”

W dniu 28 września 2021 r. w Hotelu Atlanta w Jeżewie Starym podczas zorganizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie seminarium pt. „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych, służących poprawie ilości i jakości pasz dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb i klimatu” przekazane zostały informacje na temat realizacji operacji (założenia, cele szczegółowe) przez prof. dr hab. Halinę Lipińską.

Czytaj więcej

„Młody Polski Ziemniak”

W dniu 3 lipca 2022 r. na zorganizowanym festiwalu „Młody Polski Ziemniak” w miejscowości Tuczna przekazane zostały informacje na temat realizacji operacji pod tytułem „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych, służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu”.

Czytaj więcej

„Wyspa Innowacji”

W ramach Dnia Otwartych Drzwi w LODR w Końskowoli na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym w Pożogu II została przygotowana Wyspa Innowacji, na której firmy zaprezentowały innowacyjne rozwiązania wpisujące się w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Podczas DOD w dniu 26 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej

Informacja na temat demonstracji prototypu siewnika do podsiewu użytków zielonych w ramach realizacji operacji BAZYDRILL pt. „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych, służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu”.

Czytaj więcej

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniu 13.10.2021 roku zorganizował seminarium wraz z pokazem praktycznym w miejscowości Podwierzbie, położonej w gminie Ryki, w powiecie ryckim, w województwie lubelskim pt. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne siewnika do podsiewu łąk i pastwisk”. Pokaz praktyczny podsiewu odbył się w ramach operacji pod nazwą Innowacyjne Rozwiązania Techniczne Siewnika do podsiewów użytków zielonych służących poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie wód, gleb i klimatu, realizowany jest przez grupę operacyjną BAZYDRILL, której liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a partnerem Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Czytaj więcej

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na seminarium pt. „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu łąk  pastwisk” Zygmut Babiński Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych, które odbędzie się w dniu 13 października  o godzinie 13.00 w miejscowości Podwierzbie 102, powiat rycki, gmina Ryki. Seminarium będzie połączone z pokazem praktycznym wykonania podsiewu na użytkach zielonych.

Czytaj więcej