Wyspa Innowacji

W ramach Dnia Otwartych Drzwi w LODR w Końskowoli na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym w Pożogu II została przygotowana Wyspa Innowacji, na której firmy zaprezentowały innowacyjne rozwiązania wpisujące się w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Podczas DOD w dniu 26 czerwca 2022 r. przekazane zostały informacje na temat realizacji operacji pod tytułem „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych, służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu”. przez Grupę Operacyjnej BAZYDRILL . Udzielono porad w zakresie renowacji łąk i pastwisk biorąc pod uwagę pierwsze spostrzeżenia wynikające z obserwacji pierwszych doświadczalnych podsiewów wykonanych w 2021 roku.

1

2

3