Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniu 13.10.2021 roku zorganizował seminarium wraz z pokazem praktycznym w miejscowości Podwierzbie, położonej w gminie Ryki, w powiecie ryckim, w województwie lubelskim pt. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne siewnika do podsiewu łąk i pastwisk”. Pokaz praktyczny podsiewu odbył się w ramach operacji pod nazwą Innowacyjne Rozwiązania Techniczne Siewnika do podsiewów użytków zielonych służących poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie wód, gleb i klimatu, realizowany jest przez grupę operacyjną BAZYDRILL, której liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a partnerem Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Celem operacji  jest poprawa efektywności podsiewu użytków zielonych oraz jakości i ilości paszy dla zwierząt poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w siewniku oraz zastosowanie w mieszankach nasiennych traw i bobowatych, a także gatunków z grupy ziół. Celem następczym jest produkcja prozdrowotnej żywności oraz ochrona gleb, wód i klimatu. W pokazie wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz autor i konstruktor innowacyjnego rozwiązania Pan Zygmunt Babiński.

Partnerzy Konsorcjum:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lider 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Babiński Zygmunt, Zawady

Rolnicy:

Karol Miniewicz

Wojciech Sokólski

Zdzisław Kapica

Marek Wasilewski

Marcin Wróblewski

Roman Pyt

Piotr Zielenkiewicz

Pokaz praktyczny podsiewu 1

Pokaz praktyczny podsiewu 2

Pokaz praktyczny podsiewu 3

Pokaz praktyczny podsiewu

POKAZ PROTOTYPU

Pokaz technologii związanej z prototypem

Prezentacja  prototypu przez konstruktora

Prototyp  siewnika do renowacji łąk i pastwisk

Zygmunt Babinski autor projektu